Mr Leen-Pieter J. Smit

Villa 'Berkheide'   Van Hengellaan 2   1217 AS  Hilversum
Financieel vraagstuk

Met een ‘financieel vraagstuk’ bedoel ik o.a.:

  • overdracht van familievermogen 
  • testamenten en schenkingsconstructies
  • echtscheiding
  • gevolgen in privé bij een familiebedrijf
  • bedrijfsopvolging, bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername
  • budgettering en beleid

Dit zijn onderwerpen die meestal in de privésfeer spelen, maar ik kan ook een organisatie, zoals een (semi-) overheidsinstelling, begeleiden. Zodra er bedrijfsvermogen bij betrokken is kijk ik naar de privésituatie, zonder het belang van de onderneming uit het oog te verliezen.

Een adviseur - accountant, belastingadviseur, notaris of estate planner - geeft adviezen, vaak aangevuld met één of meer alternatieven. Met deze voorstellen moet men het doen en dan moet er gekozen worden. Lastig. Nog lastiger als de partner er bij betrokken moet worden. En helemaal ingewikkeld als er meerdere specialisten bij komen kijken.

Hier kan ik een belangrijke bijdrage bieden. Door mijn ervaring maak ik een vertaalslag van de gegeven adviezen naar de wensen van mijn cliënt. Als onafhankelijk sparringpartner help ik mijn cliënt om structuur aan te brengen, feiten te verzamelen, voorkeuren en wensen op te stellen en tot slot een analyse te maken en keuzes te wegen. Door het stellen van vragen help ik mijn cliënten de juiste keuze zelf te maken. In dit traject kan ik mijn cliënten ook bijstaan in de gesprekken met hun adviseur.


Ik begeleid mijn cliënten in complexe situaties en sta hen bij in gesprekken met hun adviseur