Mr Leen-Pieter J. Smit

Villa 'Berkheide'   Van Hengellaan 2  1222 AS  Hilversum
Hoe ga ik te werk

Ik zet mijn eigenschappen en ervaring in om mijn cliënt bij te staan met het in gang zetten van veranderingsprocessen. Daarbij houd ik altijd de menselijke waarden in het oog, zonder te oordelen of ‘het beter te weten’. Wel met alle feiten op tafel, hoe complex deze ook zijn. Altijd doe ik een beroep op het gevoel van mijn cliënt. Deze moet zich goed voelen bij de gemaakte keuze.

Afhankelijk van de situatie begeleid ik mijn cliënt in gesprekken met zijn adviseurs: accountant, belastingadviseur, notaris en estate planner.

Bij mijn begeleiding ga ik ervan uit dat mijn cliënt zelf de antwoorden of oplossingen heeft, maar zich hier niet (altijd) voldoende van bewust is. Door mijn vragen aan de cliënt komen de antwoorden en oplossingen naar boven en kan een analyse worden gemaakt.

Mijn kennis en ervaring zet ik in om scenario’s te schetsen of om gecompliceerde zaken zoveel mogelijk te vereenvoudigen. Hierdoor krijgt mijn cliënt een helder overzicht van de diverse oplossingsmogelijkheden.

Door mijn coachende begeleiding, waarbij ik mijn kennis en ervaring inbreng, weet ik vaak mijn cliënten uit te dagen om compleet ‘out of the box’ te denken. Dit leidt tot verrassende inzichten en onverwachte oplossingen.

Tenslotte begeleid ik de cliënt in het maken van zijn keuze. Dit is voor mij coachen.


Ik coach zodanig dat mijn cliënt zich zelf bewust wordt van de antwoorden en oplossingen, waardoor hij een keuze maakt die bij hem past.