Mr Leen-Pieter J. Smit

Villa 'Berkheide'   Van Hengellaan 2   1217 AS  Hilversum
Voor wie werk ik

Ik zet mijn bij de bank opgedane kennis en ervaring in voor mensen die strategische keuzes inzake hun vermogen en inkomen moeten maken. Bedrijfsvermogen is daarbij vaak een complicerende factor.

Ook schenkingsconstructies en nalatenschapsplanning, met alle fiscale gevolgen van dien, vormen een belangrijk onderdeel van mijn werkgebied. Daarbij vraag ik mij altijd af in hoeverre een oplossing tot een gewenst resultaat leidt. Steeds staat bij mij voorop de cliënt te helpen zelf een keuze te maken die bij hem past.

Als uit het eerste gesprek met de cliënt blijkt dat er sprake is van wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen, is er voldoende basis voor vruchtbare samenwerking.

Die betrokkenheid is belangrijk. Want alleen dan kan ik werken vanuit mijn kennis en ervaring. Daarom richt ik mij speciaal op twee doelgroepen: mensen met een financieel vraagstuk en mensen met een werkgerelateerde vraag of probleem.

Door mijn ervaring met reorganisaties, de discrepantie tussen mijn waarden en die van het management en mijn burn-out - waarvan ik weet dat de invloed daarvan ingrijpend kan zijn en vaak ook gevolgen heeft voor de direct betrokkenen (bijvoorbeeld de partner) - help ik de cliënt inzicht te krijgen in zijn situatie en hoe hiermee om te gaan.

Mocht tijdens het kennismakingsgesprek, of later, blijken dat mijn specialisatie niet aansluit bij de vraagstelling van de cliënt, dan kan ik hem begeleiden bij het vinden van een passende coach.


Mijn doelgroep ligt dicht bij mijn persoonlijke belevingswereld, zodat ik mij goed in kan leven in de positie van mijn cliënt. Dit is belangrijk om een noodzakelijke vertrouwensrelatie op te bouwen.